Šipky – zábava i sport.

Šipky jsou zároveň sport, sportovní náčiní, ale i zábavná hra, při které se házejí šipky na terč bez rozdílu věku. Šipky patří do kategorie přesnostních sportů.  V šipkách existuje více variant her, nejznámější a nejvíce hrané jsou 501 (301, 701 a další odvozené varianty), Cricket a High Score atd.

Při každé hře se hráči (2 a více) střídají u terče v tzv. kolech, a odhazují své 3 šipky, dokud některý z hráčů nesplní podmínky hry a nevyhraje. Jedné hře se říká též „leg“ (termíny používané v šipkovém sportu jsou i v Česku často přejaté z angličtiny). Utkání se skládá z předem určeného počtu legů nebo setů (skládajících se z legů).

Základním rozdělením šipek na dvě disciplíny (nebo varianty) jsou hroty. Podle tvrdosti hrotu a druhu terče, na který se hází, se šipkový sport dělí na tzv. Softy a Steely.

  • Ocelové (steelové) hroty se používají v klasické variantě šipek, při které se hází na sisalový terč.
  • Plastové (softové) hroty se používají v elektronické (moderní) variantě. Šipky se hází na plastové části (segmenty s dírkami) terče, většinou vybaveného automatickým počítadlem, na které se dá nastavit druh hry, celkové skóre, počet hráčů atd.

    

   

Rozměry jsou pro obě soutěže stejné:

 

Oba soupeřící šipkaři vycházejí ze stejné zahajovací pozice, rovné celkových 501 bodů. Šipkaři se spolu pravidelně střídají po třech pokusech (pozn.: ocelové šipky – vypadne-li šipka z terče, hozená hodnota se nezapočítává) v každém kole, dosažené body se mu z celkových 501 bodů odečítají, a to tak dlouho, dokud některý z nich tzv. nezavře, tzn. že dosáhne vítězné hodnoty rovné 0. Dosažené body odráží náročnost hozeného pole odshora dolů. Každé pole má na terči jinou hodnotu, profesionální hráči proto musejí při hře neustále počítat, dopředu matematicky kalkulovat a vytvářet si tak co nejvhodnější podmínky pro rychle uzavření.

Cílem šipkaře je co nejrychleji a co za nejkratší dobu tzv. zavřít. Např. hodí-li na tři po sobě jdoucí šipky 3× tzv. triple o hodnotě pole 20 = tzn. 3 × 20 × 3 = 180 celkových bodů, zbývá mu pak již na dosažení vítězství 501-180 = 321). Hodíte-li 180, hodili jste největší možno hozené číslo, které v šipkách existuje.

a) tzv. Single = hozená hodnota v největším nejširším poli (× 1);

b) tzv. Double = hozená hodnota v nejvyšším úzkém poli (× 2);

c) tzv. Triple = hozená hodnota v prostředním úzkém poli (× 3) 

 

Stejně jako v některých jiných sportech (např. box, šachy) existuje i v šipkách více svazů na české i světové úrovni.

Uvedeny svazy s celorepublikovou působností:

Světové a Evropské svazy