Hard Core Darts 2020/21

je seriál šipkových zápasů jednotlivců ve hře 501 DO, který se již druhým rokem pořádá jako doprovodný seriál Liga Mistrů. Seriál zápasů Divize Praha a střední Čechy pořádají Restaurace „Bar Double‘s“ a zapsaný spolek PRO-ÚJEZDEC z.s. (dále jen pořadatelé).

Seriál zápasů je v 1. ročníku Divize Praha a střední Čechy uzavřen pro počet 16 hráčů. (Rozhoduje pořadí úhrady startovného).

Turnaj bude probíhat ve dvou fázích:

1. Základní část – hráči se spolu utkají systémem každý s každým dvoukolově. V základní části se hraje hra 501 DO na 12 hraných legů. Ze Základní části postupuje do PLAY OFF prvních osm hráčů z každé Divize. Hráči na 9. – 12. místě mají právo účasti v Základní části následujícího ročníku, hráči na 13. – 16. sestupují ale v daném ročníku se nemohou zúčastnit kvalifikačního turnaje pro následující ročník.

Pro stanovení pořadí v Základní části a z toho plynoucí postup do Osmifinále PLAY OFF rozhoduje tento klíč:

1. Vyšší počet bodů (výhra utkání 2 body, remíza 1 bod, prohra 0 bodů.)

2. Při rovnosti bodů postupuje hráč s lepším skóre /vyhraných a prohraných legů/

3. Při rovnosti bodů dvou a více hráčů bude sestavena tabulka ze vzájemných utkání těchto hráčů, kde rozhodují tato kritéria:

A vyšší počet vyhraných utkání

B vyšší počet vyhraných legů

C nižší počet prohraných legů

D nelze-li rozhodnout podle výše zmíněných kritérií, bude mezi dotčenými hráči sehrán jeden nový leg 701DO s rozhozem na střed před zahájením hry. Toto platí i pro více než dva hráče.

2. Osmifinále PLAY OFF 501 DO na 7 VL  varianta osmifinále v rámci divize

V osmifinále se utkají hráči, kteří se ve své Divizi umístili na 1. – 8. místě. Osmifinálovými soupeři budou hráči dle umístění v základní části, a to:

1 – 8, 2 – 7, 3 – 6 a 4 – 5. Osmifinálové zápasy soupeři odehrají dva. Za vítězství v každém z nich získá vítěz 2 body, za prohru 0 bodů. V případě rovnosti bodů o postupujícím rozhodne celkové skóre. Pokud dojde i k rovnosti skóre, rozhodne o postupujícím třetí zápas, který hráči odehrají bezprostředně po druhém zápase. Třetí zápas by byl 501 DO na 3 VL. Vítězové osmifinálových zápasů postupují do Finálové fáze seriálu PLAY OFF, místo a termín bude upřesněno nejpozději do 15.6.2021.

3. PLAY OFF – do jednostranného pavouka budou zařazeni postupující hráči podle předem určeného klíče (viz příloha PLAY OFF pavouk pro 16 hráčů z každé divize 8 hráčů)

Čtvrtfinále 501 DO na 9 VL

Semifinále 501 DO na 10 VL 

Zápas o 3. místo 501 DO na 10 VL

Finále 501 DO na 11 VL

Přihláška, startovné a účast v turnaji

Přihlášku do Divize Praha a Střední Čechy je: 1. Možné poslat e-mailem na adresu: pro.ujezdec@gmail.com. Současně s přihláškou musí hráč uhradit startovné v plné výši.

2. Možné vyplnit a předat osobně zástupci pro Divizi Praha a Střední Čechy (Jiří Kulhánek). Současně s předáním přihlášky musí hráč uhradit startovné v plné výši.

3. Možné vyplnit a předat osobně zástupci Baru Double’s (Petra Jůnová), která před přijetím přihlášky prověří, zda již nejsou místa obsazená. Pokud nebudou, musí hráč uhradit startovné v plné výši.

Startovné činí 1.000,- Kč za každého hráče

Jako VS uveďte telefonní číslo hráče. Na toto telefonní číslo bude následně zaslána SMS zpráva s potvrzením úhrady startovného a pořadím, v jakém je hráč přihlášen.

Startovné se platí předem převodem na účet č.: 2000459398/2010

Pozice náhradníka: Pokud přihláška hráče a úhrada startovného dorazí v pořadí 17. a vyšší, bude tento hráč zařazen do pozice náhradníka. Hráč bude o této skutečnosti neprodleně informován. Tento hráč se může zúčastnit seriálu pouze na vyzvání pořadatelem. Pokud nakonec nebude náhradníkovi umožněn start v seriálu, bude mu neprodleně startovné vráceno.

Po zaplacení startovného je možné účast odvolat nejpozději před odehráním zápasů prvního kola. V tom případě bude do turnaje povolán náhradník. Hráči, který se včas odhlásí, bude obratem vráceno startovné v plné výši. Přihlášenému hráči, který seriál nedokončí, startovné vráceno nebude.

Pokud se nebude moci seriál z důvodu úředního zákazu uskutečnit, došlé platby startovného budou neprodleně vráceny na účet, ze kterého dorazily.

ODMĚNY:
VÍTĚZSTVÍ V HARD CORE DARTS 2020/21

Hráči, kteří se umístí na celkovém 1. až 3. místě obdrží poháry a finanční odměnu. Na tuto odměnu bude použito 70% z vybraného startovného.

ROZDĚLENÍ PRIZE MONEY

(předpoklad při maximálním počtu 32 hráčů)

1. místo 50%  –  11.200,-

2. místo 30%  –  6.700,-

3. místo 20%  –   4.500,-

NEJVYŠŠÍ POČET „180“ – eviduje se z hracího listu celou soutěž

Hráč, který v průběhu celého seriálu docílí nejvyšší počet náhozů 180 bodů a bude je mít evidován na hracích listech. Obdrží pamětní medaili a současně i láhev sektu.

NEJVYŠŠÍ ZAVŘENÍ – eviduje se z hracího listu celou soutěž

Hráč, který v průběhu celého seriálu docílí nejvyšší zavření nad 100 bodů a bude je mít evidován na hracích listech. Obdrží pamětní medaili a současně i láhev sektu. V případě že vícero hráčů zavře hru nejvyšším možným zavřením 170 bodů obdrží každý – pamětní medaili a malý bonus.